Liên kết website

07/05/2013 00:00
Thông tin tổng hợp

Lai Châu: Quy định về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy

 Trang thông tin điện tử tỉnh Lai Châu với địa chỉ www.laichau.dcs.vn là điểm truy cập duy nhất của tỉnh ủy trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh ủy và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin. Đồng thời, đây còn là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy với các tổ chức, cá nhân; thực hiện cung cấp các dịch vụ, các thông tin về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của Tỉnh.      

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ của Trang thông tin, ngày 17/4/2013, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành văn bản số 1209-QĐ/TU quy định về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy. Theo đó, thông tin được sử dụng trên Trang thông tin điện tử gồm những thông tin giới thiệu về quê hương, con người Lai Châu; hệ thống cơ cấu tổ chức của Đảng; thông tin liên hệ, chỉ đạo, điều hành, giao dịch, tuyên truyền, chiến lược, định hướng… Nội dung các thông tin đăng tải là những cơ sở dữ liệu về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh được phép lưu hành trên mạng Internet theo đúng quy định của pháp luật…

Những thông tin có nội dung chống phá Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, xuyên tạc,vu khống… Hoặc những thông tin nhằm gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ công trên Trang thông tin; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… sẽ bị nghiêm cấm khi tham gia Trang thông tin.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Ứng dụng CNTT

Lượt xem:  1,551 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT